Úvod

Hnutie zmierenia v Karpatskej kotline
K tvorivej práci je potrebný pokoj a mier. V Strednej Európe sa nebudeme napredovať,ak budú národy, žijúce na tomto území, hľadieť na svojich susedov podozrievavo. V Európskej únii, ktorej základom je nemecko-francúzsky mier, je kľúčom úspechu aj pre naše národy, zmierenie. K dosiahnutiu zmierenia je potrebná okrem politickej vôle, zodpovednej práce vlád, aj civilná spolupráca. Je potrebné hnutie, ktorého členovia vidia v občanoch susedných krajín v prvom rade človeka. Treba vybudovať pevné vzťahy. Vzťahy medzi vládami a politickými stranami sú krehké, politika sa neustále mení. Naše vzájomné vzťahy nemajú byť ovplyvnené politickým dianím. Je potrebné hnutie, ktoré pomôže hľadať a nájsť radosť zo spolužitia…
Táto myšlienka je vo vzduchu. Väčšinou sa o nej dopočujeme iba z náhodne zachytených správ a to aj napriek tomu, že ide o možno najdôležitejšie udalosti našej európskosti. Je dôležité, aby dobré príklady mali účinok, aby pozitívne príklady spolužitia neboli známe len v úzkom kruhu. Je to odkaz minulosti a je to aj budúcnosť tohto územia v spoločnej Európe. Politiku vzájomných konfliktov časom vystrieda súdržnosť a spolupráca. Kto súhlasí s cieľom hnutia, podpísaním vyhlásenia Charta XXI prispeje k vytvoreniu krajšej a šťastnejšej budúcnosti. Ak nás bude veľa, naša samotná prítomnosť môže zmeniť atmosféru spoločnosti.
Hnutie nie je združenie, podpísanie Charty XXI neprináša finančné náklady, nie sú potrebnéčasovo náročné zasadnutia. S členstvom sú však spojené práva. Len tí, ktorí podpísali Chartu XXI, môžu nominovať osobnosti na Cenu zmierenia a súdržnosti. V podobe elektronických správ dostávajú pozvánky na podujatia organizované hnutím. O svoje poznámky a myšlienky o udalostiach, ktoré pokladajú za dôležité, sa môžu podeliť na stránke hnutia. Svoj názor môžu vyjadriť aj o negatívnych javoch, ale výhradne sebakriticky. Každý národ sa má postaviť tvárou v tvár vlastným chybám a zbaviť sa ich. Len takto budeme napredovať rýchlejšie. Žiadame teda každého, kto sa dopočuje o správach alebo udalostiach, ktoré odrážajú myšlienku zmierenia, aby nás na ne upozornil a aby sa o ne podelil s čitateľmi tejto viacjazyčnej stránky.
László Surján