Uvod

Inicijativa Laslo Surjana, poslanika Evropskog Parlamenta, želi da podstakne na civilnu saradnju. Na pokret čiji članovi u državljanima susedne države vide pre svega ljude. To je temelj za zbližavanje naroda. Neka se grade mostovi između ljudi, a ne između vlade ili različitih političkih partija. Moramo odvojiti pitanje odnosa sa susedima/susednim nacijama i politiku. Ovo je Pokret koji traži i koji će naći radosnu stranu zajedničkog života.

Ova ideja je već odavno u vazduhu. Iako su to uglavnom male, sakrivene vesti, ipak je to najvažniji događaj našeg evropskog postojanja. Bitno je da imamo pozitivne primere i da se oni dešavaju u sve širem krugu. To je poruka našeg doba. Politiku koja se bazira na mržnji će promeniti svet u kojoj je bitna saradnja i miran zajednički život. To je budućnost naše regije u Evropi.

Svi koji su saglasni sa ciljevima pokreta, mogu da nam se pridruže potpisivanjem deklaracije Charta XXI. Svi koji su već potpisali dali su svoje ime za postizanje cilja pokreta – za pomirenje u regiji. Mi zaista verujemo da ako nas ima puno, možemo pozitivno uticati na atmosferu u regionu.

Osnivamo Fondaciju u korist pokreta i verujemo da u okviru iste možemo uspešno širiti ideju pomirenja.

Molimo Vas da ako nađete neku vest ili inicijativu koja je vezana za temu pomirenja u regionu, javite nam i mi ćemo to širiti na različitim jezicima pokreta.