Charta Zmierenia

My, Stredoeurópania žijúci v objatí Karpát sme sa v uplynulom tisícročí ocitli medzi často meniacimi sa hranicami. Počas dejín sme okúsili radosť zo spolupatričnosti a spolupráce, ako aj trpkosť rozdelenia a roztržiek. Koncom 20. storočia si túto oblasť medzi sebou rozdelilo sedem štátov. Z nich Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko sú už členmi Európskej únie a so zachovaním vlastnej identity začali rušiť medzi nimi existujúce hranice.

Kým medzi našimi štátmi môžeme obvykle hovoriť o stále zlepšujúcich sa vzťahoch, nepopierame, že z času na čas vzplanie vážne napätie. Vzájomné porozumenie sťažuje, že nepoznáme alebo neuznávame kultúru a dejiny toho druhého. Prekážkou zbližovania je aj fakt, že vo viacerých krajinách existujú extrémistické politické strany, ktoré dúfajú, že štvanie proti iným národom im prinesie hlasy vo voľbách. Ich úspech pramení z hlbokých rán minulosti. Avšak 21. storočie požaduje niečo iné.

  • Všímajúc si, že záujmy nášho národa môžeme oveľa účinnejšie uplatniť, ak si navzájom pomáhame, ako keď sa obrátime proti sebe,
  • uvedomujúc si, že najmä v rámci Európskej únie sme odkázaní jeden na druhého,
  • vidiac, že časť politických strán takéto zbližovanie rázne odmieta,
  • konštatujúc, že vo vytvorení dobrých susedských vzťahov dosiahli vlády len nepatrný úspech

sme si uvedomili, že uskutočnenie v 21. storočí tak dôležitého zmierenia medzi našimi národmi sa môže očakávať v prvom rade od ľudí, civilných organizácií a cirkví.

Toto poznanie nás viedlo k tomu, aby sme iniciovali vytvorenie Hnutia zmierenia. Pridať sa môže podpísaním tohto vyhlásenia každý, kto

  • vie, že pre jeho vlasť je výhodné, ak daný región majú radi aj iní,
  • je otvorený spoznať a vážiť si hodnoty iných národov,
  • odmieta každú formu nenávisti,
  • je pripravený spoznať dejiny, kultúru a jazyk susedných národov.

Hnutie zmierenia je predovšetkým správanie a spôsob života, nie združenie.

My, iniciátori Hnutia zmierenia, pochádzajúci zo siedmich krajín, sme si vedomí našej zodpovednosti voči budúcim generáciám, preto sme si vybrali namiesto nepriateľstva cestu zmierenia. Záleží nám na svojej materinskej reči, histórii a kultúre. Odlišnosti nechceme odstrániť, ale akceptovať. Dúfame, že čoraz viac ľudí pochopí: so vzájomnou podporou zoslilnieme, ale spory nás odsunú na perifériu Európy.

Vo Veľkom Mederi, dňa 24. októbra 2010

Jayzk komunikácie:
Vyhlasujem, že poznám chartu zmierenia, a chcem žiť v duchu zmierenia. Súhlasím s tým že moje meno, dátum narodenia, bydlisko a moja profesia môžu byť zverejnené na stránke hnutia zmierenia. Prosím, aby informácie týkajúce sa hnutia boli zaslané na moju e-mailovú adresu.

Signatári: