O nás

Iniciatíva Lászlóa Surjána, poslanca Európskeho parlamentu, povzbudzuje k civilnej súdržnosti. K hnutiu, ktorého členovia vidia v občanoch susedných krajín predovšetkým človeka. Je to základ zblíženia medzi národmi vzbudzujúci dôveru. Nech sa stavajú mosty nie medzi vládou a vládou, ani medzi stranou a stranou, ale medzi človekom a človekom. Je potrebné vybrať z kalných vôd politiky otázku vzájomných postojov a vzťahov. Preto hnutie, aby sme hľadali a aj nachádzali radosť zo spolunažívania…