Cena Zmierenia a Súdržnosti

Hnutie Charta XXI vyhlasuje Cenu Zmierenia a Súdržnosti, ktorú udelí každoročne takej osobe alebo komunite, ktorá sa aktívne podieľa na zmierení a vzájomnej otvorenosti národov strednej a východnej Európy. Nominácie na Cenu môžu predkladať signatári Charty XXI. Cenu môže získať ten, kto svojou vedeckou, spoločenskou, umeleckou či charitatívnou činnosťou, a svojím osobným príkladným správaním reprezentuje zmýšľanie Hnutia Charta XXI. „Cena Zmierenia a Súdržnosti“ je dielo Ferenca Lebóa s názvom Na Božej dlani.

Nominácie na ocenenie spolu s krátkym odôvodnením očakávame do 30-ho novembra 2013 na adresu honor@chartaxxi.eu. O udelení Ceny rozhodne predsedníctvo Charty XXI do 20-ho januára 2014. Odovzdávanie ocenenia sa bude konať v prítomnosti médií v rámci aprílovej časti série prednášok Charty XXI s názvom Večer Jeana Monneta v Budapešti.

Očakávame Vaše nominácie!