A Megbékélés Chartája

Mi, a Kárpátok ölelte térben élő közép-európaiak, az elmúlt évezredben gyakran változó országhatárok közé szorultunk. Történelmünk viszontagságai közepette megtapasztaltuk az összetartozás és a közös munka örömét, de a megosztottság és a viszály keserveit is. A XX. század végén e térségen kilenc állam osztozott, ezek Ukrajna és Szerbia kivételével már az Európai Unió tagjai, s önazonosságuk megtartásával megkezdték a köztük lévő határok felszámolását.

Miközben térségünk államai között általában folyamatosan javuló kapcsolatról beszélhetünk, nem tagadjuk, hogy időről-időre komoly feszültségek gerjednek közöttünk. A kölcsönös megértést nehezíti, hogy nem ismerjük egymás kultúráját, történelmét. A közeledés gátja az is, hogy több országban léteznek szélsőséges, és a szomszéd népek elleni hangulatkeltéstől szavazatokat remélő pártok. Sikerük a múlt mély sebeiből fakad. A XXI. század mást kíván.

  • Észrevéve, hogy nemzeti érdekeinket sokkal hatékonyabban tudjuk elérni, ha egymást segítjük, mintha egymás ellen fordulunk,
  • tudva, hogy különösen az Európai Unión belül egymásra vagyunk utalva,
  • megtapasztalva, hogy egy ilyen közeledést a pártok egy része határozottan ellenez,
  • belátva, hogy a kormányok a jószomszédi kapcsolatok kialakításában csekély sikert értek el,

felismertük, hogy a nemzeteink közötti, a XXI. században oly igen fontos kiengesztelődés megvalósítása elsősorban magánemberektől, civil szervezetektől illetve az egyházaktól várható.

E felismeréstől vezettetve ezennel egy Megbékélési Mozgalom létrehozását kezdeményezzük. E mozgalomhoz csatlakozhat bárki, aki

  • tudja, hogy szülőföldje számára csak előnyös, ha a térséget mások is szeretik,
  • nyitott más nemzetek értékeinek felismerésére és tiszteletére,
  • elutasít minden gyűlölködést,
  • kész a szomszéd népek történelmének, kultúrájának, esetenként nyelvének megismerésére.

A Megbékélési Mozgalom elsősorban magatartási forma és életmód, nem szervezet. Csatlakozni hozzá e nyilatkozat aláírásával lehet.

Mi, a Megbékélési Mozgalom hét országból származó kezdeményezői, tudatában vagyunk a jövendő nemzedékek iránti felelősségünknek, ezért az egymás iránti ellenségeskedés helyett a megbékélés útját választottuk. Ragaszkodunk anyanyelvünkhöz, történelmünkhöz, kultúránkhoz. Nem megszüntetni, hanem elfogadni akarjuk különbözőségeinket. Azt reméljük, hogy egyre többen felismerik: egymást támogatva megerősödünk, egymással tusakodva Európa peremére szorulunk.

Kelt Nagymegyeren, 2010. október 24-én

Kérem válassza ki, milyen nyelvű hírlevelet szeretne kapni:
Kijelentem, hogy a megbékélés chartáját ismerem, és annak szellemében akarok élni. Hozzájárulok, hogy nevemet, születésem évét, lakóhelyemet és foglalkozásomat a megbékélési mozgalom honlapján közzétegyék. Kérem, hogy a mozgalommal kapcsolatos információkat a megadott email címre küldjék meg.

Egy email címről csak egy személy jelentkezhet be. Saját email cím nélküli családtagok, barátok ismerősök bejelentéséhez le lehet tölteni egy aláíró ívet a Letöltésekre kattintva, kitölteni az adatokat és lefényképezve vagy szkennelve beküldeni az info@chartaxxi.eu címre.

A mozgalom támogatói: