Povelja Pomirenja

Mi, narodi Središnje Europe koji svoje korijene vučemo sa Karpata, mnogo smo puta kroz povijest iskusili radost zajedništva i suradnje, ali i gorčinu neprijateljstva i razora. Naše nacionalne granice, tijekom prošlih stoljeća mnogo puta pomjerane, na kraju XX. stoljeća ocrtale su sedam državnih entiteta. Među njima, Mađarska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija već su postale članice Europske unije unutar koje nacionalne granice, usporedno sa procesom očuvanja i njege nacionalnog identiteta, sve više gube na značaju.

Iako odnosi među državama koje naseljavamo postaju sve bolji i bolji, s vremena na vrijeme pojave se i ozbiljne tenzije među njima. Međusobno razumijevanje otežano je činjenicom da nedovoljno poznajemo i priznajemo kulturu i povijest jedni drugih. Pokušaj zbližavanja i pomirenja dodatno je otežan djelovanjem ekstremnih političkih stranaka koje nastoje pridobiti glasače podstrekivanjem neprijateljskih osjećaja prema susjednim narodima. One svoj uspjeh crpe iz dubokih rana prošlosti. Međutim, XXI stoljeće zahtjeva drugačiji pristup.

  • Prepoznajući da ćemo svoje nacionalne ciljeve ostvariti mnogo uspješnije ako podržavamo jedni druge nego ako se okrećemo jedni protiv drugih;
  • Priznajući da, naročito u kontekstu europske unije, zavisimo jedni od drugih;
  • Uviđajući da pojedine političke struje blokiraju razvijanje suradnje među našim narodima;
  • Primjećujući da su naše vlade imale ograničen uspjeh u izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa narodima u regiji;

Shvatili smo da, u 21. stoljeću, do istinskog pomirenja između naroda Središnje Europe može doći samo kroz ujedinjene napore pojedinaca, građanskih udruženja, društvenih pokreta i vjerskih institucija.

Vođeni ovim važnim ciljem, osnivamo Pokret pomirenja. Ovom se Pokretu može pridružiti svatko tko:

  • zna da dobrobit njegove domovine zavisi od dobrobiti cijele regije,
  • je otvoren za afirmaciju i poštovanje kulturnih vrijednosti i osobnosti drugih naroda,
  • odbacuje mržnju,
  • je spreman upoznati povijest, kulturu ili jezike susjednih nacija.

Pokret pomirenja nije udruženje ili organizacija već je prije svega način ponašanja i životni stav. Njemu se možete pridružiti potpisivanjem ove Deklaracije.

Mi, inicijatori Pokreta pomirenja, koji dolazimo iz sedam različitih zemalja Središnje Europe, svjesni smo odgovornosti koju imamo prema budućim generacijama i zbog toga biramo put pomirenja umjesto neprijateljstva. Mi ostajemo vezani za materinjski jezik, povijest i kulturu i zato naš cilj nije brisanje razlika među nama već njihovo prihvaćanje i uvažavanje. I zato se nadamo da će sve više naših sugrađana uvidjeti da ćemo, pomažući jedni drugima, postajati sve snažniji, a da bi nas međusobno neprijateljstvo moglo odvesti u samo predgrađe europske civilizacije.

Veliki Meder, Slovačka

24.10.2010.

Jezik biltena:
Izjavljujem, da poznajem chart pomirenja, i u tom duhu želim živjet. Slažem se da ime, datum rođenja, godinu rođenja, mjesto prebivališta i zanimanje bude javno i dostupno na internet stanici pokreta pomirenja. Molim da informacije vezane za pokret dostavite na datu e-mail adresu.

Potpisnici: