Povelja Pomirenja

Mi, narodi Centralne i Istočne Evrope koji svoje korene vučemo sa Karpata, mnogo smo puta kroz istoriju iskusili radost zajedništva i saradnje, ali i gorčinu neprijateljstva i razdora. Naše nacionalne granice, tokom prošlih vekova mnogo puta pomerane, na kraju XX veka opcrtale su sedam državnih entiteta. Među njima, Mađarska, Rumunija, Slovačka i Slovenija su već postale članice Evropske unije unutar koje nacionalne granice, uporedo sa procesom očuvanja i nege nacionalnog identiteta, sve više gube na značaju.

I, iako odnosi među državama koje naseljavamo postaju sve bolji i bolji, s vremena na vreme pojave se i ozbiljne tenzije među nama. Međusobno razumevanje otežano je činjenicom da nedovoljno poznajemo i priznajemo kulturu i istoriju jedni drugih. Pokušaj zbližavanja i pomirenja dodatno je otežan delovanjem ekstremnih političkih stranaka koje nastoje da pridobiju glasače podstrekivanjem neprijateljskih osećanja prema susednim narodima. One svoj uspeh crpu iz dubokih rana prošlosti. Međutim, XXI vek zahteva drugačiji pristup.

  • Prepoznajući da ćemo sopstvene nacionalne ciljeve ostvariti mnogo uspešnije ako podržavamo jedni druge nego ako se okrećemo jedni protiv drugih;
  • Priznajući da, naročito u kontekstu evropskih integracija, zavisimo jedni od drugih;
  • Uviđajući da izvesne političke struje blokiraju razvijanje saradnje među našim narodima;
  • Primećujući da su naše vlade imale ograničen uspeh u izgradnji dobrosusedskih odnosa sa narodima u regionu;

mi shvatamo da do istinskog pomirenja naroda Centralne i Istočne Evrope, koje je naš prevashodni cilj za 21. vek, može doći samo kroz združene napore pojedinaca, građanskih udruženja, društvenih pokreta i religijskih institucija.

Vođeni ovim važnim ciljem, osnivamo Pokret pomirenja. Ovom se Pokretu može pridružiti svako ko:

  • zna da dobrobit njegove domovine zavisi od dobrobiti celog regiona,
  • je otvoren za afirmaciju i poštovanje kulturnih vrednosti i osobenosti drugih naroda,
  • odbacuje mržnju,
  • je rad da upozna istoriju, kulturu ili jezike susednih nacija.

Pokret pomirenja nije udruženje ili organizacija već je on pre svega način ponašanja i životni stav. Njemu se možete pridružiti potpisivanjem ove Deklaracije.

Mi, inicijatori Pokreta pomirenja, koji dolazimo iz sedam različitih zemalja Centralne i Istočne Evrope, svesni smo odgovornosti koju imamo prema budućim generacijama i zbog toga biramo put pomirenja umesto neprijateljstva. Mi ostajemo vezani za sopstveni jezik, istoriju i kulturu i zato naš cilj nije da izbrišemo razlike među nama već da ih prihvatimo i uvažavamo. I zato se nadamo da će sve više naših sugrađana uvideti da ćemo pomažući jedni drugima postajati sve snažniji a da bi neprijateljstvo među nama moglo da nas odvede u samo predgrađe evropske civilizacije.

Veliki Meder, Slovačka, 24.10.2010.

Jezik biltena:
Izjavjujem, da poznajem Povelju o pomirenju, i želim da živim u duhu ove povelje. Odobravam, da se na sajtu Pokreta pomirenja objavljuju moje ime, godinu rođenja, grad u kojoj živim i moje zanimanje. Molim Vas, da mi putem emajla pošaljete informacije vezane za pokret.

Potpisnici: