Surján László: Keserű gyümölcs

Ha a megbékélés a téma, a szlovákok sérelmeit valaki biztosan rágalomnak minősíti. A rajtunk esett sérelmeket viszont sokan a maguk bőrén tapasztalták. Ez pedig nem ágyaz meg a megbékélés gondolatának.
Nem kettős mérce ez, hanem hiányos ismeret. Az emberi természet hajlik arra, hogy a maga hibáit kisebbítse, elfeledje, a sérelmeket pedig napirenden tartsa. Grünwald Bélát olvasva mindenkinek rá kell döbbennie, hogy a magyarosításról szóló vádak sajnos igazak. Mondhatjuk persze, hogy Grünwald nem tudta keresztülvinni az akaratát, hogy kétszer is pártot váltott, mert nem kapott elég támogatást. Ablonczy Balázs szerint Grünwald élete politikai és tudományos szempontból is kudarcos, s talán öngyilkossága is e kudarcokra vezethető vissza. De Grünwald csak elérte a Matica betiltását, és azt is, hogy a három úgymond pánszláv eszmét terjesztő gimnáziumot bezárták.  Utolsó pártjának elnöke egyébként az az Apponyi Albert volt, aki közoktatási miniszterként talán épp az ő eszméi nyomán lett a magyarosítás élharcosa.
Grünwald Béla elgondolásaitól manapság elhatárolódhatunk, de törekvéseinek ismerete nélkül a szlovák magyar kapcsolatok problémáit aligha érthetjük meg. Mi ugyan többé-kevésbé elfeledtük őt, a gond az, hogy a szlovákok nem. Sőt, mintha ugyanaz történne most is, csak épp a szerepek cserélődtek fel. Mi kérjük, amit akkor ők kértek, ők nem adják, amit akkor mi nem adtunk.
Van azonban egy nagy különbség. A „grünwaldizmus” akkoriban európai jelenség volt. Az egységes nemzetállamok kialakításának időszaka. Ma nemzetközi egyezmények egész sora próbálja védeni a kisebbségeket, köztük a nemzeti kisebbségeket is. El lehet, sőt el is kell ítélni az akkori grünwaldizmust, de el kell ismerni: megfelelt korszellemnek. Akkor lehetett nyíltan meghirdetni, sőt meg is valósítani egy erős magyarosítást, ma egy nemzeti kisebbség felszámolására való törekvés elfogadhatatlan. Grünwald mai tanítványai manapság kifinomult módszerekkel dolgoznak, rejtett, közvetett hatásokkal törekednek a valódi nemzetállam kialakítására. De ettől a népírtás még népírtás marad. Ismeretes a bibliai mondás: gyümölcseikről ismeritek meg őket. Szomszédaink mai kisebbségvédő politikája sajnos csak keserű gyümölcsöket hoz: mindenütt csökken a magyar jelenlét. Szlovákiában, de a többi utódállamban is.
Ez azonban nemcsak a Trianon utáni államoknak, hanem a mi grünwaldizmusunknak is a keserű gyümölcse.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/2/62890044-f2a7-4bd3-99b9-601907f23b82/chartaxxi.eu/web/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 261
chartaxxi.eu