Nyelveiben él Közép-Európa

(Emlékirat a Magyar Országgyűléshez és Magyarország kormányához. Elhangzott a 48. Jean Monnet estén a Párbeszéd Házában)

Szomszéd nyelveken szólni kevesen tudnak. Egyre több területen okoz nehézséget, hogy nincsenek megfelelő szakemberek, akik magas színvonalon ismernék a szomszédok nyelvét. Érezhetően súlyos a hiány. Kevés a nyelvtanár, a fordító, a szomszédok világát ismerő tudós szakember és újságíró. Egyetemeinken a kis szakok nehéz helyzete miatt alig van már hallgató, aki a kisebb szláv nyelveket vagy a románt választaná. Tanszékek, szakirányok szűntek meg az elmúlt két évtizedben. Nem látják perspektívának a fiatalok ezeket a szakokat, amikor pedig egyre nagyobb a Balti-tenger, az Adria és a Fekete tenger közötti térség politikai és gazdasági jelentősége, nagy a munkaerőpiaci kereslet az e nyelveket és kultúrákat ismerő szakemberek iránt.

Közép-Európa évszázadokon keresztül a nyelvi sokféleség világa volt, és bizonyos tekintetben ma is az. Az egykori soknyelvű Magyarországra a XIX. század nemzeti versengései előtt – és részben utána is – nyelvi türelem volt jellemző. Számosan ismerték nálunk a velünk együtt élő népeket és nyelvüket. A két Zrínyi testvér jó magyarnak és jó horvátnak tartotta magát, Miklós magyarul, átírásában Péter pedig horvátul írta meg eposzát a szigetvári hősökről. Bartók Béla tudott szlovákul, megtanult románul, Németh László csehül tanult, olvasott horvátul, lengyelül és szerbül is.

A XXI. századra egyértelműen az angol nyelv lett a nemzetközi érintkezés első számú eszköze. Segíthet a közép-európai együttműködésben is, de rajta keresztül nem ismerhetjük meg szomszédaink világát, nem lehet igazán körül kerülni hozzájuk. Tudjuk, az anyanyelv – térségünk hagyománya szerint különösen – a nemzeti identitás szegletköve. A közös közép-európai jövő építése lehetetlen e nyelvek kölcsönös elsajátítása nélkül. Fontos nemzeti érdek, hogy legyen megfelelő számú szakemberünk a politikai, gazdasági, idegenforgalmi és kulturális kapcsolatok építéséhez. Ugyanis mi is, ők is mindmáig gyakran egyoldalúan, nyugati szemüveggel tekintünk egymás világára.

Javasoljuk ezért a magyar törvényhozásnak és a kormánynak, szorgalmazzon döntő változásokat e területen. Tegyen lépéseket e nyelvek és kultúrák tekintélyének helyreállításáért, javasoljon intézkedéseket a szomszédos nyelvek megismertetéséért a tömegtájékoztatásban, a tudományos életben és az oktatásban.

Budapest, 2018. szeptember 19.

 

Blazsetin István egyetemi oktató
Borsi-Kálmán Béla egyetemi tanár
Kiss Gy. Csaba c. egyetemi tanár
Kiss Szemán Róbert egyetemi docens
Kósa László akadémikus
Kovács István történész, volt diplomata
Lőkös István professzor emeritus
Lukács István egyetemi tanár
Nyomárkay István akadémikus
Pálfalvi Lajos habilitált egyetemi docens

 

Aki ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni kíván, küldjön egy emailt az info@chartaxxi.eu címre. Tüntesse fel nevét, foglalkozását és a település nevét, ahol lakik, hogy ezek megjelenjenek a csatlakozók névsorában.

 

Csatlakozunk a fenti emlékirathoz:

Käfer István szlovakista, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlovakológiai intézetének alapítója, Budapest
Herczku Ágnes népdalénekes, Budapest
Surján László dr. a Charta XXI Egyesület alapító elnöke, Budapest
Kabdebó Lóránt DSc professzor emeritus, Budapest
Mészáros Andor történész, bohemista, egyetemi adjunktus, Budapest

Dr. Bodonovich Jenő ügyvéd, Budapest
Dr. Pálmai Tamás orvos, Békés
Dr. Surján György PhD. Budapest
Stverteczky András nyugdíjas, Csömör
Stverteczky Andrásné nyugdíjas, Csömör

Liszka József habilitált egyetemi docens, Komárom (Szlovákia)
Galgóczy Gábor orvos, kandidátus, címzetes egyetemi docens, Budapest
Machay Lajos István Manager, Kalocsa
Somogyi Ferencné nyugdíjas, Budapest
Simon Tamás gimnáziumi tanár, Hatvan

Tódy Ilona Éva zenetanár, mentor, Budapest
Dr. Miklós Péter történész, múzeumigazgató, főiskolai docens Szeged-Hódmezővásárhely
Csiszár Molnár Anna okleveles közgazdász, szakfordító, Palics (Szerbia)
Dr. Sonnevend Adam közgazdász, Rostock (Németország)
Dr. Surján Orsolya orvos, Salgótarján

Márk Gábor Viktor nyugdíjas, Szigetszentmiklós
Kozma Erzsébet nyugdíjas sajtóinformatikus, Budapest
Vitéz Bányai Jenőné nyugdíjas, Budapest
id. Frivaldszky János mérnök, történész, Budapest
dr. Jávor András orvos, Budapest

Csillag Bálint nyugdíjas történelem tanár, Gyál
Náray-Szabó Gábor akadémikus, Budapest
Verzár Éva író, Csömör
Déry Zoltán nyugdíjas mérnök, Sárospatak
Murányi Gyula nyugdíjas, Budapest

Beke László művészettörténész, Budapest
Polgár Attila közegészségügyi-járványügyi felügyelő, informatikus, Szombathely
Marosz Diána fordító, karnagy, Zsolna-Budapest
Molnár Margit tanár, Gyergyószentmiklós (Románia)
Jackovics József nyugdíjas mérnök, Rákosliget

Kocsis Alajos nyugdíjas, Budapest
Dr. Eőryné Szabó Irén nyugdíjas tanár, népművelő és földmérő ü.mérnök, Budapest
Dr. Réthy Sándor Eötvös Károly díjas ügyvéd, Budapest
Gerstner János logisztikus, Budapest
Monoriné Ádám Katalin nyugdíjas tanár, Hatvan

Fehér György Miklós zeneszerző, Budapest
Subicz-Marsi Edit zenetanár, Budapest
Rodek Antalné nyugdíjas, Hatvan
Rodek Antal nyugdíjas, Hatvan
Székely András Bertalan művelődésszociológus, nemzetiségkutató, Isaszeg

Lovas Rezső fizikus akadémikus, Debrecen
Dr. Makkai Béla történész, egyetemi docens, Budapest
Zubor Péterné nyugdíjas, Miskolc
Jankó-Sujánszky Erika nyugdíjas tanár, idegen nyelvi referens, Budapest
Rákóczi István,  ny.közgazdász, Párkány / Štúrovo (Szlovákia)

*** 50 ***

Szakos AnnaBella Katalin  banki (befektetési, értékesítői) ügyintéző, Budapest
Mühlfried Éva Bc, nyugdíjas Pozsony (Szlovákia)
Benkő Ildikó tanár, Budapest
Potyók Béláné nyugdíjas Debrecen
Marton Sándorné köznevelési szakértő, önkormányzati képviselő, Budapest

Dobrotka Ágnes bölcsész, Ada, Délvidék
Suzana Guoth  ny. középiskolai nyelvtanár, Szombathely
Láng Mónika katekéta, Budapest
Bernáth Árpád professzor emeritus, Laureatus Academiae Szeged/Budapest
dr. Kotolácsi Mikóczy Ilona jogász, Nagymegyer (Szlovákia)

dr. Bognár Béla professzor emeritus, Dayton, Ohio (USA)
dr. Baranyai Katalin főszerkesztő, Eszterházy Károly Egyetem OFI, Budapest
Barna B. Péter fizikus, c. egyetemi tanár, Budapest
Kübler Istvánné nyugdíjas, Budapest
Ivanics István nyugdíjas, Szentendre

Koncz Eszter  kommunikációs munkatárs, Budakalász
Mondik László, nyugdíjas mérnök, Kecskemét
György István Péter nyugdíjas, Szombathely
Stverteczky Margit mérnök, Budapest
Nagy Endre professor emeritus, Pécs

Dr. Tóth Margit orvos, Budapest
Salfai Erzsébet felsőfokú üzemszervező, Szombathely
Nagy-Szabó Milán gyümölcspálinka gyártó, Szombathely
Márki László kutató professzor emeritus, Budapest
Márialigeti Tivadar dr.  orvos, Budapest

Bíró István villamosmérnök, Budapest
dr. Cserháti László Gábor közgazda, a Széchenyi Társaság alelnöke, Budapest
Náday Katalin, nyugdíjas, Budapest
Tabajdi László nyugdíjas, Budapest
Tabajdi Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi gazdasági vezető, Budapest

dr. Greschik Gyula mérnök, egyetemi magántanár, a Domus Scepusiensis Alapítvány kurátora, Lőcse/Levoča(Szlovákia)-Budapest
Hornyik Erzsébet nyelvtanár, fordító Albertirsa
Pecsenya Edit igazgató, Békéscsaba
Fedinec Csilla Ukrajna szakértő, Budapest
Fridrich Szilvia asszisztens, Szombathely

Joó László okl. gépészmérnök, Szombathely
Talabér Gábor Műszaki irányító, Gór
Rostáné Subsits Klára nyelvtanár, Narda
Portschy Tamás építészmérnök, Szombathely
Karáth László nyugdíjas, Szombathely

Ullmann Emőke Nyugdíjas egyetemi tanár, Pócsmegyer
Németh László tanár, Szombathely
Kurdi Beáta, Élelmiszertechnológus mérnök, Eger
Lászlóné Dérfai Andrea Gazdasági ügyintéző/ Jegy és Bérlet értékesítő, Szombathely
Feketéné Csizmazia Zsuzsanna nyelvtanár, Szombathely

Puszta Zénóné nyelvtanár, Miskolc
Stifter Petra,tanuló,Nárai
Kósa Bálint Diák, Szombathely
Hazafi László igazgató, Szombathely
Tárnoki Eszter tanárnő, Szombathely

*** 100 ***

Torjay Nikolett nyelvtanár, Szombathely
Rovó Gyöngyi nyugalmazott informatikus, csillagász, Budapest
Dr. Stareczné Kelemen Éva tanár, Vác
Kovács Gáborné óvodapedagógus, ny. óvodavezető, Szombathely
Véghné Busics Hilda, gimnázium igazgató, Szombathely

Kernné Mihácsi Melinda önismereti, párkapcsolati tréner, gazdasági tanácsadó, Szombathely
Mérei Tamás csellóművész, Szombathely
Báthory Eva Gabriela nyugdíjas, Sárrétudvari
Dr. Pajor-Bytomski Magdalena egyetemi docens, Hamburg
Polgár Mónika nyelvtanár, Sé

Erdősi Katalin Laboráns, Szombathely
dr. Bakonyi Zsuzsanna, történész, Budapest
Dr. W. Farkas László, IPT Programme Manager, ASPR, Városszalónak (Stadtschlaining), Ausztria
Nagylaki András Nyugdíjas mérnök, Szombathely
Kovácsné Pungor Zsuzsanna, nyugdíjas, Vasszécseny

Pösztné Antoni Marianna nyugdijas anaesthesiologus szakasszisztens, Szombathely
Béresné Horváth Edit nyugdíjas, Szombathely
Táky György nyugdíjas, Szombathely
Havasy István, nyugdíjas mérnök, Budapest
Kovács István lelkipásztor, Kolozsvár

Madák Gyuláné Katalin nyugdíjas, Budapest
Kovács Árpád, okl. gépészmérnök, üzemgazdász, Biatorbágy
Baráth József, bűnügyi technikus, Ajka
Mihálffy László nyugdíjas mérnök, lelkipásztori munkatárs, Martonvásár – Nagyvárad
Annelore Gyurin cukrász, kisállatmentő, Szombathely

Dr. Zsirai Marianna orvos, Lenti
Muzslai Zsitva Ágnes nyugdíjas könyvtáros, újságíró, Esztergom
dr. Kalocsa Margit ügyvéd  Baja
Szelekovszky Ernő nyugalmazott főosztályvezető, főtanácsos, Budapest
Sallérné Polyák Anna, tanár, Felsőcsatár

Puha Irén, eladó, Sárvár
Mohr Szilvia könyvelő, Szombathely
Surján Péterné nyugdíjas zenetanár Budapest
Szilágyi Lajosné Nyugdíjas kormánytisztviselő, Karcag
Dr. Sörédi Pál pszichiáter, addiktológus szakorvos, Csókakő

Dr. Makovínyi Pál, geológus, Ipolyság
Böszörményi Éva közgazdász, Remeteszőlős
Böszörményi Béla nyugdíjas, Remeteszőlős
Hodvognerné Mihácsi Ildikó, Kontroller, Győr
Dr. Tachy Ádám PhD orvos, Budapest

Kiss László Tibor nyugdíjas nyelvtanár, Budapest
Pomozi István nyugdíjas matematikus, Budapest
Hortoványi Emőke nyugdíjas tanár, Nagymaros
Botos István nyugdíjas, Budapest
Benkő Andrea muzeológus Budapest
Szvorák Katalin népdalénekes, Pilisszentlászló
Rainer Péter építész-belsőépítész, Budapest
Pék Jánosné  nyugdíjas,  Budapest
dr. Lőkös Péter habilitált egyetemi docens, Eger
Kiss Marcell tanuló, Szombathely
*** 150 ***
Oppel Lea Marianna cégvezető igazgató, Zürich
 dr. Valerija Perger szlovén nyelvi tanár, Lendava/Lendva
Szakosné Bedőcs Katalin Éva  lakberendező, Lispeszentadorján
dr.Czuczy Péterné sz. Turchányi Margit aranydiplomás gyógyszerész, Budapest
dr. Lindner Henriett egyetemi adjunktus, Budapest
Porubszky Tamás fizikus, Budapest
Dancsi Dóra diák, Szombathely
Prof. Dr. Bradean-Ebinger Nelu, egyetemi tanár
Tóthmátyás Istvánné nyugdíjas mérnök, Budapest
Lorx Ádám nyugdíjas villamos mérnök, Érd
Prof. Dr. Makovitzky Jozsef,az MTA külsö tagja, Heilderberg
Hubert Ildikó ny. tanár,  irodalomtörténész, Budapest
Czenthéné Szoláry Henriette magyar és angol nyelvtanár, Budapest
Korompay H. János irodalomtörténész, Budapest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/2/62890044-f2a7-4bd3-99b9-601907f23b82/chartaxxi.eu/web/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 261
chartaxxi.eu