Nebeský otec

Nebeský otec, prameň všetkého života!
Zošli nám svojho Ducha Svätého, aby sme
spoznali a čím viac milovali Krista
prítomného v Oltárnej Sviatosti,
ktorý sa za nás obetoval.
On je náš Pán a Majster,
priateľ a pokrm, lekár a pokoj.
Daj nám, prosím, odvahu,
aby sme zaniesli každému človeku jeho silu a radosť!
Daj, aby čas prípravy a slávenie Eucharistického kongresu
poslúžilo celému nášmu veriacemu spoločenstvu,
našim hlavným mestám, národu
a svetu na duchovnú obnovu! Amen.