Az első Jean Monnet találkozó Aradon 2016. február. 24.
Gheorghe Falcă, Arad polgármestere kapta a hetedik Jean Monnet emlékérmet. Az átadásra Aradon került sor. Ezt követően talán Aradon is megindulnak a Jean Monnet találkozók.

Az alábbiakban az emlékérem átadásakor elhangzott beszéd olvasható.
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Egybegyűltek!
Legalább két szempontból ünnepi ez a mostani összejövetel. A Charta XXI mozgalom célja, hogy a Duna-völgyi, Kárpát-medencei nemzetek között megértést előmozdítsa. A mozgalom Budapesten havi összejöveteleket tart. Magyarországon kívül most először rendezünk ilyen Jean Monnetről elnevezett találkozót, ez tehát az első szempont. Jean Monnet naplójának mottója: „nem országokat, hanem embereket egyesítünk”. Ezt szeretnénk mi is: ezer meg ezer szálat magyarok és románok között. Félelmek és gyanakvások helyett bizalmat és barátságot.
Az európai megbékélés nemcsak német-francia kiváltság. Ránk ugyanúgy vonatkozik. Több mint 6000 fős mozgalmunk ezt szolgálja. Támogatóinknak mintegy 10 százaléka Romániában él, magyarok, románok. Közülük minden negyedik aradi. Érthető: Arad büszke a maga multikulturális gyökereire, de tudja, hogy a harmonikus együttéléshez kell összekötő kapocs is. Egység, nemcsak különbözőség. Ilyen egységet ad a közös múlt, ha olykor eltérően értelmezzük is azt. Az egység másik eleme a kultúránk keresztény gyökere. Fontos, hogy a különbözőségben értéket, az egymásra hatásban előnyt lássunk, hogy senki ne akarja eltüntetni, magába olvasztani a másikat.
Mozgalmunk felkérésére a Nézőpont Intézet idén januárban felmérést végzett arról, hogyan vélekednek a magyarok a szomszédjaikról. Azt tudakolták, hogy a megkérdezettnek inkább jó vagy inkább rossz véleménye van a környező országokról. Kiugróan sokan voltak jó véleménnyel Ausztriáról: ez 71 százalék. Ukrajnáról, Szerbiáról és Romániáról viszont csak minden harmadik magyarnak volt jó a véleménye. A második kérdés arra irányult, hogy miként ítélik meg az emberek az államközi viszonyokat. Románia itt sem szerepelt jól, 35 százalék mondta, hogy a kapcsolat inkább jó, 37 százalék szerint inkább rossz. Mindez nem azt jelenti, hogy a magyarországiak hátat akarnának fordítani Romániának. A megkérdezettek majd kétharmada éppen Romániával sürgette a kapcsolatok javítását. Ez persze nem megy magától, és nemcsak a kormány dolga. Nagy szerepe van az egyes embereknek: hogy gondolkodnak a másikról, miként beszélgetnek erről a családban, mire nevelik a gyermekeiket. És nem feledkezhetünk meg az egyének és a kormányok közötti szintről, az önkormányzatokról sem. Az a kapcsolat például, ami Arad és Gyula között létezik sokat jelent a magyarországi románoknak és sokat a romániai magyaroknak is. Mozgalmunk életében új fejezet kezdődhet, ha ez a mai találkozás nem csak egyszeri alkalom. Ha lennének önök közül, akik igényelnék az egymással való találkozást, akik talán kéthavonta vagy negyed évente összejönnének, előadókat hívnának, velük és egymással megbeszélnék közös dolgainkat. Nem a napi politikát. Beszélhetnének a város múltjáról, de akár a jövőjéről is. Lehetne vitatkozni is, de persze összeveszni nem. A román és a magyar nemzettudat eltérően látja a múltbeli történéseket. Pedig azok csak egyféleképp történtek. Kinek van igaza? Ez népszavazással nem dönthető el. Bízzuk ezt a szakemberekre, akiknek az egymással való vitái vihetik előre a közeledés, a megbékélés ügyét. Biztos vagyok abban, hogy ebben a városban van nyitottság arra, hogy elkezdődjék önszerveződő módon a Jean Monnet estek aradi sorozata.
Ezzel meg is érkeztünk mai együttlétünk örömteli voltának második eleméhez. A Mozgalmunk régóta felfigyelt arra, ami Aradon történik és azt példaértékűnek tartotta. Ezért 2015-ben Arad városának ítéltük a Megbékélési és Együttműködési Díjat, amelyet Budapesten át is adtunk. Úgy gondoltuk azonban, hogy a jó kapcsolatok nemcsak a város egész közösségének európai hozzáállásából fakadnak, hanem ennek a légkörnek a kialakításában nagy érdemei vannak a város polgármesterének Gheorghe Falcă úrnak is. A Charta XXI. Egyesület elnöksége ezért Jean Monnet emlékérmet adományoz a polgármester úrnak, amit ezennel van szerencsém számára átadni. Kérem, hogy legyen továbbra is a megbékélés munkása, mert még sok indulat lappang, ami egymás ellen fordítana bennünket. Pedig egy a sorsunk és csak egymást segítve tudunk boldogulni az egyesült Európában A történelmi tapasztalat is az, hogy egymást segítve erősödünk, ám egymás ellen fordulva meggyengülünk. Gheorghe Falcă felismerte ezt. Isten áldását kívánom rá és további munkájára.
Surján László

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/6/2/62890044-f2a7-4bd3-99b9-601907f23b82/chartaxxi.eu/web/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 261
chartaxxi.eu