Konkurz

László Surján, podpredseda Európskeho Parlamentu, zakladateľ Hnutia Charta XXI vyhlasuje konkurz s názvom „My takto slávime Vianoce!“

Cieľ konkurzu:
– Prostredníctvom sviatočných tradícií (zvyky, folklór, tradičné jedlá a nápoje), a ich spoznávaním vzájomne priblížiť etniká nášho regiónu.

Kategórie:
a. výtvarné tvorby: kresba, maľba, fotografia.
b. esej: maximálne 3 stranová práca,

Čo očakávame?
– Práce (v kategórii a. aj b.), ktoré predstavia vianočné tradície toho etnika či regiónu, ktorého je súťažiaci členom alebo odkiaľ pochádza

Podmienky prihlásenia:
– Práca (v kategórii a. alebo b.)
– Životopis (v anglickom alebo maďarskom jazyku)

Ocenenie:
– Víťazi konkurzu dostanú pozvánku na zájazd do Bruselu a na návštevu Európskeho Parlamentu.
– Víťazi mimoriadnej ceny dostanú aj hodnotný knižný darček

Záverečný termín zaslania prihlášok:
– 20. december 2013

Práce posielajte na adresu: laszlo.surjan@europarl.europa.eu