Chápeme sa? – Súťaž karikatúr

Iniciatíva zmierenia Charta XXI s poľutovaním oznamuje, že súťaž karikatúr z jari tohto roku vyhlasuje za neplatnú, keďže sa súťaže zúčastnili celkovo traja súťažiaci. Za doručené práce ďakujeme všetkým trom súťažiacim, sú to: Lóránt Kórodi Vass, Sándor Elek a Zlatko Pavlovic. Ich práce zverejníme na stránke Charty XXI a všetci traja súťažiaci dostanú knižnú odmenu Iniciatívy zmierenia.